UVJETI KUPNJE


UDŽBENICI

STRUČNA KNJIGA
 > ELEKTROTEHNIKA
 > ENERGIJA
 > NORME
 > POVIJEST, GLAZBA
 > SPORT
 > VJERA, TEHNIKA, ZNANOST

LEKSIKONI, PRIRUČNICI, RJEČNICI

BIBLIOTEKA 30 MINUTA

BIBLIOTEKA EDZ-a

BELETRISTIKA

POPULARNO-ZNANSTVENA KNJIGA

KATALOG


Tražilica
Kategorija
Naziv
Pojam
Broj posjeta:
KORISNIČKO IME: LOZINKA:

 

 

 

 


 

Cijena: kn

Zvona
Autor: Ivan Bosilj
ISBN: 953-6647-20-6
Format: 18,5 x 24 cm
Opseg: 246 stranica
Uvez: tvrdi
Godina izdanja: 2000.

Zvono u zvoniku visi između neba i zemlje i njegov zvuk na mističan način veže zemlju s nebom, naše vrijeme zemaljsko s vječnošću božanskom. Zato zvono, božićni zvončići, podne, misa, podizanje, blagoslov, večernja, sprovod, uskrsna glorija – uvijek u nama skreću misao na transcedentno, vječno. Važno je stoga da zvono ima plemenit zvuk. Ova knjiga daje upute i odgovore na tisuće pitanja kao što su: kako se odabiru, naručuju i lijevaju zvona, zvoni li bolje zvono s primjesom srebra i zlata, zašto zvono može puknuti, može li se puknuto zvono zavariti, koje je najveće zvono na svijetu, tko je Hrvatskoj oteo 100 vagona zvona?
Ova je knjiga izvrstan priručnik i vodič župnicima, obrtnicima, crkvenim vjećnicima, gradonačelnicima, arhitektima i svima onima koji će u životu imati sreću naručiti lije-vanje zvona i postavljati ga u crkvu. Knjigu bi trebao pročitati svaki župnik i zvonar da se nauče kako zvono treba njegovati, kako zvoniti. Knjiga je izvrstan priručnik arhitektima, metalcima, ljevačima, povjesničarima, novinarima ...
Cijena: 200,00 + 5 % PDV kn
Detaljnije...

Skijanje – Tehnika, metodika i osnove treninga
Autori: Nikola i Danijel Jurković
ISBN: 953-6647-55-9
Format: 17,5 x 23,5 cm
Opseg: 180 stranica
Uvez: tvrdi
Godina izdanja: 2003.

Vrlo bogatu, stodeset godina dugu tradiciju organiziranog skijanja u Hrvatskoj, nažalost, nije uvijek pratila i odgo-varajuća literaturna aktivnost. U tom je razdoblju, naime objavljeno samo nekoliko publikacija o skijanju, pa je i zbog toga ova knjiga važan doprinos razvoju skijanja u našoj zemlji. Uz povijesni osvrt na početku, knjiga sadrži sve spoznaje koje bi o osnovnim skijaškim gibanjima i tehnici skijanja trebao usvojiti svaki skijaš, a osobito onaj koji se profesionalno bavi skijanjem.
U stručnoj skijaškoj literaturi rijetko se nalaze ovako obrađena poglavlja o procesu obuke i usvajanju skijaških znanja, unapređenju fizičke sposobnosti skijaša, kondi-cijskom treningu, pa i ciklusima treninga alpskih skijaša. Ona je dragocjeno poma-galo svima koji sudjeluju u obuci i pripremi skijaša rekreativaca i profesionalaca.
Cijena: 180,00 + 5 % PDV kn
Detaljnije...

Sklad vjere i znanosti
Autor: Krešimir Cerovac
ISBN: 953-6647-31-1
Format: 16,5 x 23,5 cm
Opseg: 158 stranica
Uvez: meki
Godina izdanja: 2001.

Ova je knjiga skroman pokušaj razmatranja problematike odnosa između prirodnih znanosti i kršćanske vjere, a nas-tala je kao skup tekstova objavljenih u razdoblju 1995.–2000. godine u časopisu List mladih MI (prilog Zbor). Dva su teksta objavljena i u časopisu Obnovljeni život, u nakladi Filozofsko-teološkog instituta Družbe Isusove.
Tekstovi su poredani onako kako su objavljivani.
Cijena: 120,00 + 5 % PDV kn
Detaljnije...

SIMATIC automatizacijski sustavi

Autor: Hans Berger
ISBN: 978-953-279-031-3
Format: 17,5 x 25 cm
Opseg: 300 stranica
Uvez: tvrdi
Godina izdanja: 2013.

Potpuno integrirana automatizacija koncept je pomoću kojeg SIMATIC upravlja strojevima, proizvodnim i tehničkim procesima. Na primjeru SIMATIC S7 kontrolera ova knjiga omogućava opsežan uvod u strukturu i rad modernih automatizacijskih sustava. Knjiga također daje uvod u konfiguraciju i podešavanje parametara kontrolera i distribuiranih I/O. Objašnjena je komunikacija preko mrežnih veza, zajedno s opisom dostupnih mogućnosti za operatorsko upravljanje i nadzor postrojenja.

Novi inženjerski alat TIA Portal ujedinjuje sve automatizacijske programske alate u jedno razvojno okruženje. Unutar TIA Portala SIMATIC STEP 7 Professional V11 je opsežan inženjerski alat za SIMATIC kontrolere. Kao središnji inženjerski alat STEP 7 upravlja svim potrebnim zadacima, podržava programiranje u IEC programskim jezicima LAD, FBD, STL, S7-SCL i S7-GRAPH, te sadrži S7-PLCSIM za offline testiranja.

Uz prethodno opisane komponente ovo izdanje također predstavlja nove SIMATIC S7-1200 hardverske komponente za PROFIBUS i PROFINET. Uz inženjerski alat STEP 7 V5.5 također je kompletno opisan STEP 7 Professional V11 zajedno sa aplikacijama unutar TIA Portala.

Knjiga je prikladna za sve koji se žele upoznati s temama o programirljivim logičkim kontrolerima, strukturi i radu modernih automatizacijskih sustava.

Cijena: 250,00 + 5 % PDV kn kn
Detaljnije...

UGLJEN: SIGURNA ENERGIJA

Autori: Alfredo Višković, Bruno Saftić, Stanislav Anto Živković

ISBN: 978-953-279-023-8
Format: 17 x 24 cm
Opseg: 200 stranica
Uvez: tvrdi

 

Na koji je način energija dobivena iz ugljena sigurna? Za što je sigurna? Za koga je sigurna? Na koji to način jest ili možda može postati sigurnom? S geološko-rudarsko-energetskog (užeg) polazišta autori tvrde da je ugljen izvor energetski sigurne energije! On daje energetsku sigurnost. Autori kažu da je ugljen zajedno s ostalim izvorima energije – gorivo budućnosti. Njegove zalihe i neke sustavne prednosti (osim bitnoga ekološko-klimatskog nedostataka) govore da će se njegova uloga u proizvodnji ukupne energije i za dva desetljeća zadržati na današnjoj razini, a u proizvodnji električne energije znatno porasti.

Ugljen kao fosilno gorivo svojim sagorijevanjem stvara staklenički plin CO2 i stoga ekološki i za globalnu klimu nije izvor sigurne energije! Dakako, čista tehnologija u današnjoj proizvodnji ugljena ne prevladava. Dokument "Clean Coal – Building a Future through Technology"  Svjetskog instituta za ugljen tek je zamisao, pomalo bajkovita o mogućoj budućnosti. Upravo su pod globalnim ekološko-klimatskim zahtjevom, tzv. CCT-om (engl. clean coal technology, tehnologija čistog ugljena), u punom razvoju i tek trebaju pokazati što mogu ponuditi. Ovo je studiozna elaboracija stručnog stava i argumenata kako i koliko je ugljen kao energetska sirovina na svjetskoj razini važan danas i u kojemu je smislu ugljen jedan od energenata budućnosti.

Cijena: 250 + 5 % PDV kn
Detaljnije...

Vatroslav Lisinski – Život i djelo
(uz 150. obljetnicu njegove smrti)
Autor: Lovro Županović
ISBN: 953-6647-45-1
Format: 16 x 23 cm
Opseg: 110 stranica
Uvez: meki
Godina izdanja: 2003.

Lisinski, začetnik novije hrvatske i južnoslavenske glazbe, bio je suvremenik vrlo značajnog razdoblja u novijoj europskoj i domaćoj povijesti. Izgradio se na smjernicama hrvatskog narodnog preporoda 1848. godine, a slom tih ideja povukao je sa sobom i njega. U tome leži bit njegove tragike kao čovjeka i kao umjetnika. Nakon smrti privlačio je pozornost više nesretnim tijekom svog života nego vrijednošću stvorenog opusa, i taj ga je udes pratio/prati uglavnom sve do danas. Zato je autor ove knjige najprije nastojao osvijetliti skladateljev život i rad u okviru značajki epohe u kojoj je on živio i djelovao, a onda ga objasniti bez legende što ga je pratila.
Ovo je knjiga koja bi se trebala naći u svakoj školskoj knjižnici.
Cijena: 80,00 + 5 % PDV kn
Detaljnije...

Tehnika, temelj kulture – zagovor hrvatske budućnosti
Autor: Igor Čatić
ISBN: 953-6647-50-8
Format: 17,5 x 24 cm
Opseg: 410 stranica
Uvez: tvrdi
Godina izdanja: 2003.

RASPRODANO!

U knjizi su sabrani tekstovi koje je prof. dr. sc. Igor Čatić napisao u razdoblju od 1986. do kraja 2002. Tekstovi su pretežno objavljeni u Vjesniku. Za te tekstove autor je primio Državnu nagradu za popularizaciju i promidžbu znanosti u području tehničkih znanosti. Iz predgovora prof. dr. sc. Stanislava Severa navodimo nekoliko misli: Djelo je skup mnogih objava poredanih smislenim, a ne vremen-skim redom. ... Iako se u dnevničkim objavama, tjednicima i sličnim glasilima obično ne navode popisi rabljenih izvora, autor je u mnogo slučajeva u samome tekstu iskazao svoj izvor. ... Vjerodostojno je ustvrditi da je broj izvora s kojima se autor slučio premašuje 500, koristeći se navodima više od 330 autora.... Popis oglednih tema pokazao je autorovo mnogoznalaštvo, koje se rijetko sreće u naših znanstvenika. Evo nekoliko tema koje se sustavno ponavljaju u autorovim prinosima: tehnika, vrste tehnike, tehnologija, polimerstvo, strojarstvo, strojevi, naprave, alati, proizvodnja, znanost, jezikoslovlje, filozofija tehnike, globalizacija, strategija, etika, otpad, norma, inženjerske i druge udruge, itd.

Cijena: 150,00 + 5 % PDV kn
Detaljnije...

Električna pogonska tehnika

Autor: Jens Weidauer
ISBN: 978-953-279-032-0
Format: 17,5 x 25 cm
Opseg: 420 stranica
Uvez: tvrdi
Godina izdanja: 2013.


 

Ova knjiga obuhvaća sve aspekte moderne električne pogonske tehnike. Knjiga opisuje osnove električnih pogona, njihovo projektiranje i primjenu od jednostavnih do složenih automatizacijskih rješenja. Pri tome daje cijeli niz pogonskih rješenja s naglaskom na određenu primjenu.

Uz povijesni pregled razvoja pogonske tehnike dan je i sažeti pregled svih vrsta električnih pogona s naglaskom na opisivanje načela rada. Također su opisane komunikacijske sabirnice za električne pogone, dani su primjeri za jednopogonske i višepogonske sustave te je opisano upravljanje gibanjem s električnim pogonima i pozicioniranje. Kao dodatna kvaliteta knjige istaknuto je poglavlje o elektromagnetskoj kompatibilnosti u električnoj pogonskoj tehnici te poglavlje o načelima projektiranja električnih pogona.

Namijenjena je stručnjacima iz prakse koji električne pogone razumiju, objašnjavaju, koriste i održavaju, ali isto tako i kvalificiranim djelatnicima, tehničarima, inženjerima i studentima, kojima je omogućen opsežan pregled električne pogonske tehnike.

Složeni odnosi objašnjeni su jednostavno što je predočeno brojnim grafičkim prikazima. Autor namjerno teži razumljivim objašnjenjima načela rada i međuodnosa. Na taj način čitatelj je u stanju razumjeti električne pogone u cijelosti i rješavati tehničke probleme u svakodnevnom profesionalnom radu.

 

Cijena: 300,00 + 5 % PDV kn kn
Detaljnije...

SKIING - The technique, methodology and training

Authors: Nikola & Danijel Jurković
ISBN: 953-6647-81-8
Format: 17,5 x 23,5 cm, 180 pgs, hard cover, 2005
This book is selected as a learning support on The University of Brighton (Faculty of education and sport), Great Britain.

This book covers a wide scope of topics about skiing. Both its authors have dedicated a major part of their professional life to this sport, to tackling teaching and learning issues at ski schools, coaching racers and educating ski instructors, demonstrators and coaches. This manual is aimed at conveying some of their experience and knowledge to ski experts in the first place, as well as to recreational skiers and beginners. To make it attractive to a wider audience, its contents are presented in a way which is comprehensive even to those without any knowledge of the subject matter.  

"Skiing" deals with several historic aspects of the sport and its development, basics of biomechanics, discipline, technique and the fundamentals of on and off snow training of skiers. 

The authors had two very important motives for writing this book:

1. Skiing as a sport has undergone great changes since the mid-1990s. To a lesser extent theses changes are due to the usual developments, as is the case with the majority of other sports, but mainly to technological advancements, primarily the construction of carving skis. This ski construction required changes in the ski technique of the racers and top skiers.  Simultaneously, ski experts were explaining a new skiing technique and inventing the methodology for its rapid mastering and further development. Currently, the only relevant written publication available in Croatia is the "Basics of the Ski Technique and Methodology" by Danijel Jurković. This teaching aid is intended exclusively for trainee ski instructors. "Skiing" is very much based on this manual, particularly Chapters 2 and 4, although it is much more detailed and rich in photos (252), drawings and tables. 

2. Generally, technical ski literature is scarce and rarely published. "Skiing" is an addition to the literature about skiing since ski technique has undergone profound changes, caused by the development of the carving skis.

Price: 25 €, £18, 180,00 kn
The post expenses aren't include for abroad.

Cijena: 25 €, £ 18, 180,00 + 5 % PDV kn
Detaljnije...

PROTOKOL IZ KYOTA

Autori: Gianguido Piani, Alfredo Višković, Bruno Saftić
ISBN: 978-953-279-029-0
Format: 17,5 x 24 cm
Opseg: 576 stranica
Uvez: tvrdi

 

U ovoj knjizi autori temeljito analiziraju, poglavito sa znanstvenih aspekata globalno zatopljenje. Naglašavaju veliku ozbiljnost pojave, njegova gotovo sigurno antropičnog uzroka (neki su čak iskovali novi naziv “antropocen” kojim su željeli označiti geološko razdoblje obilježeno čovjekovim djelovanjem) kao i nužnost hitne intervencije kakve do sada nije nikada bilo. Obraćaju se jednim dijelom onima koji će se baviti tehničkim i financijskim aspektima razmjene emisija, pa sadrži “priručnički” obilježene upute uz znatno dalekosežnije strateške prijedloge. Knjiga je namijenjena i donositeljima odluka na području gospodarstva i politike kako bi oni u svoje područje mjerodavnosti ugradili mjere potrebne da bi se ograničile emisije stakleničkih plinova, in primis, poglavito kada je riječ o važnim temama kao što su energetika, urbanizam i transport (promet). Karakteristični element ovoga djela svakako je posebna usmjerenost na europsku tematiku s obzirom na energetiku i zaštitu okoliša. Pozornost usmjerena na Europu ne smije biti ograničena samo na neke naše državne i upravne institucije, nego mora prožeti čitavo građansko društvo, poglavito na razini poduzeća i lokalne uprave. To je jedna od glavnih ideja vodilja knjige. Protokol iz Kyota trebao je biti prvi pokušaj postizanja dogovora koji bi sudionike obvezivao na ograničenje emisije stakleničkih plinova, sporazum koji bi se temeljio na gornjim granicama koje se ne smiju prekoračiti, ali istodobno i na mehanizmima razmjene prava na emisiju. Njime se predviđa ugradnja u cijene fosilnih goriva vanjskih elemenata koji su bili oduvijek zanemareni i koji će omogućiti da se u cijeni goriva odražava i utjecaj samoga goriva na okoliš. Između ostalog, ovaj je protokol omogućio pokretanje specifične financijske konstrukcije kojom se kani potaknuti ulaganje u najučinkovitije projekte.  Uvjeren sam da je ova knjiga nužno sredstvo rada za pripremu razdoblja “nakon 2012.”. Naime, ona nas podsjeća kako je nužno dokinuti ograničenja sadašnjeg sustava koja se odnose samo na neke sektore te kako treba uključiti i one države koje su do sada “stajale po strani” zbog svojevrsnog zastarjelog shvaćanja svoje apsolutne suverenosti, što ih u konačnici dovodi do odbijanja bilo kakvih izvana nametnutih uvjeta. Zagrijavanje je, međutim, globalna pojava i moramo ciljati na globalni konsenzus kako bi donesene mjere bile stvarno i provedive.Zbog tog razloga ne može se isključiti ni jedan sektor djelatnosti jer je atmosferski vijek ograničen ne uspostavi li se učinkovit sustav djelovanja kako bi se iz atmosfere uklonili staklenički plinovi.

Cijena: 300 + 5 % PDV kn
Detaljnije...

Baloni i zračni brodovi u svijetu i Hrvatskoj
Autor: Vladimir Muljević
ISBN: 953-6647-44-3
Format: 17 x 23,5 cm
Opseg: 150 stranica
Uvez: tvrdi
Godina izdanja: 2003.

Razvitak svih tehničkih grana, pa tako i one koja se bavi letenjem, ovisi o uvjetima i prilikama koje su neposredno ili posredno djelovale ili djeluju na dotičnu tehničku struku. Kada se promatra razvitak i nastajanje tehnike letenja, treba se osvrnuti i na onu daleku prošlost, koja je želju za letenjem, što čovjeku nije od prirode predviđeno, dovodila u mitologiju, priče i fantaziju. Tijekom povijesti tehnike nastajale su ponajprije jednostavne krilate naprave, slične pticama, dakle papirnati i svileni zmajevi. Napretkom fizike i uvidom u njezine zakonitosti, javljale su se ideje o složenijim napravama i letjelicama, koje su se osnivale na zakonima termodinamike tj. na razlici težine vrućeg i hladnog zraka, a kasnije i na razlici težine nekih plinova i zraka. Tako su nastali prvi papirnati i tekstilni baloni punjeni vodikom (charlieri).
Što je bilo dalje, pročitajte u ovoj povijesnoj knjizi o balonima našeg uvaženog profesora emeritusa Vladimira Muljevića.
Cijena: 200,00 + 5 % PDV kn
Detaljnije...

Uskrsnuće Republike Hrvatske od 1990. do Bljeska i Oluje 1995. godine
Autor: Marko Veselica
ISBN: 953-6647-82-6
Format: 17 x 24 cm
Opseg: 460 stranica
Uvez: tvrdi
Godina izdanja: 2005.

Sadržaj:

 

Predgovor; I. DIO: Razlozi i načini porobljenosti Republike Hrvatske (1918.–1990.) i njezina uskrsnuća (1990.–1995.); 

1. Uvodni pristup; 2. Zašto hrvatski narod nije mogao stvoriti slobodnu, nezavisnu i demokratsku državu - Republiku Hrvatsku; 3. Položaj, dostignuća i uništavanje hrvatskog naroda u srbokomunističkoj Jugoslaviji od 1945. do pada Aleksandra Rankovića 1. srpnja 1966. godine; 4. Posljedice, metodologija, tajming i sadržaj odvijanja političkih, gospodarsko-socijalnih, idejno-kulturnih i međunacionalnih procesa nakon Rankovićeva pada; 5. Neminovna sječa i kazneni progon vodećih partijsko-državnih dužnosnika na čelu s prof. dr. sc. Savkom Dabčević Kučar i Mikom Tripalom, kao i kazneni progon glavnih osoba iz Matice hrvatske i pokreta hrvatskih sveučilištaraca na čelu s dr. sc. Markom Veselicom i Draženom Budišom; 6. Faktori produbljavanja gospodarsko-financijske, socijalne i međunacionalne krize Jugoslavije, od sječe Hrvatske na Karađorđevu 1. i 2. prosinca 1971. godine do definitivne ustrojbe i profilacije velikosrpskoga genocidnog projekta 1986. i 1987. godine; 7. Zašto, kako i kada se definitivno ustrojio, javno formulirao i izložio velikosrpski genocidni program i kako su počeli procesi stvaranja strateško-političke platforme za "uskrsnuće Republike Hrvatske 1990.-1995." ; 8. Metode, tajming, programi, sadržaji i ključni, konkretni akteri stvaranja hrvatskih političkih stranaka, pripreme i održavanja prvih slobodnih demokratskih izbora u tadašnjoj SRH u travnju i svibnju 1990. godine; 9. Oslobađanje Hrvatske preko "bljeska" u svibnju; 10. Osnovni zaključci i poruke o fenomenu porobljenosti
 

II. DIO: Članci i intervjui 1990. – 2003.

Literatura; Autobiografska bilješka           

Cijena: 250,00 + 5 % PDV kn

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

RASPRODANO!

Autor: Ljubomir Majdandžić

ISBN: 978-953-279-004-7
Format: 17 x 24 cm
Opseg: 300 stranica
Uvez: tvrdi

 

O obnovljivim izvorima energije (Sunčevoj energiji, energiji vjetra, biogorivima, geotermalnoj energiji, energiji plime i oseke, energiji oceanskih, morskih struja i valova, vodiku...) u posljednje vrijeme sve se više govori. Očito je da smo konačno ozbiljno shvatili upozorenja znanstvenika o katastrofalnim posljedicama globalnog zatopljenja i klimatskih promjena koje smo sami uzrokovali emisijama štetnih plinova i onečišćenjem okoliša, a jesu li to shvatili i odgovorni ljudi i političari svijeta koji odlučuju o sudbini malog i običnog čovjeka, to će se tek vidjeti. Sve veća i veća potrošnja energije kako u Europi, tako i u ostalim razvijenim zemljama, uz stalni rast cijena nafte koja je sada preko 100 američkih dolara za jedan barel (engl. barrel, bačva nafte koja odgovara zapremini od 158,98 litara), naprosto prisiljava svijet na pronalazak novih izvora energije koji će stabilizirati postojeće stanje a u budućnosti imati manju emisiju stakleničkih plinova.

 

Cijena: 300 kn
Detaljnije...

Vakuumski električni sklopni aparati
Autor: Radovan Milošević
ISBN: 978-953-279-022-1
Format: 17,5 x 24 cm
Opseg: 300 stranica
Uvez: tvrdi
Godina izdanja: 2011.

Od početka razvoja elektroenergetike pa sve do šezdesetih godina prošlog stoljeća u njezinu segmantu električni sklopni aparati i postrojenja u praksi nazvanom sklopnom tehnikom korišten je niz različitih medija za gašenje električnog luka u procesu sklapanja te uspostavu i održavanje dielektričnih karakteristika među otvorenim kontaktima u sklopnim aparatima, dijelovima pod naponom i njihovim uzemljenim dijelovima. Šezdesetih godina uvedena je nova tehnika u gradnji prekidača i rastavnih sklopki temeljena na ulju pod nazivom malouljni prekidači koji su vrlo brzo smijenili praktično sve ostale vrste prekidača, odnosno sklopnih tehnika. istodobno se već tada, pri uvođenju u praksu te nove tzv. malouljne tehnike s kojom su riješeni neki, ali ne i svi, tada isticani problemi, intenzivno radilo u svijetu i u nas na istraživanju karakteristika i mogućnosti korištenja drugih medija. To su visoki vakuum i tzv. elektronegativni plinov, u prvom redu sumporni heksafluorid (SF6). Proizvodnja malouljnih prekidača potrajala je dvadesetak godina, a potom je zamijenjena vakuumskom tehnikom i SF6-sklopnim tehnikama, koje su u međuvremenu zavladale područjem gradnje sklopnih aparata. Dvojba oko prevlasti vakuumske i SF6-tehnike kao novih sklopnih tehnika, koja je u početku postojala i potrajala neko vrijeme, otpala je čim su riješeni tehnički i tehnološki problemi vezani za gradnju vakuumskih komora, glavnih sklopova vakuumskih sklopnih aparata s medijem koji je proglašen "idealnim medijem". Vakuumska je sklopna tehnika za sada definitivno zauzela područje gradnje sklopnih aparata srednjeg i nekih aparata niskog napona. Tehnika sklapanja temeljena na SF6 plinu (SF6-tehnika) ostala je, te i dalje prevladava u gradnji visokonaponskih prekidača jer još postoje određeni tehničko-tehnološki problemi koji otežavaju optimalnu gradnju vakuumskih komora relativno velikih dimenzija potrebnih za sklapanje na ovoj razini napona u usporedbi s relativno jednostavnim elelmentima i sklopovima za sklapanje s SF6 plinom, gdje tih problema nema. Kako sad izgleda, vjerojatno je da će čim se ovlada tehnologijom gradnje većih vakuumskih komora te snizi njihova proizvodna cijena, kao glavni nedostatak i na ovoj razini napona, SF6 plin ustupiti mjesto vakuumskoj tehnici i na području sklopnih aparata visokog napona. Razlog više za tu tvrdnju sve su učestalija upozorenja ekologa i zaštitara okoliša na ekološku nepodobnost SF6 plina kao medija za gašenje električnoh luka u sklopnim aparatima. To se u praksi već događa. Prekidači za nazivni napon 72,5 kV i 110 kV, pa i viši, ranije s više vakuumskih komora vezanih u seriju, a sada već s jedinstvenom vakuumskom komorom proizvode se i isporučuju u nekim tehnički najrazvijenijim zemljama svijeta (Japan, SAD itd.).

Cijena: 300,00 + 5 % PDV kn

Povijest otoka Brača
Autor: Dasen Vrsalović
ISBN: 953-6647-51-6
Format: 17 x 23,5 cm
Opseg: 470 stranica
Uvez: tvrdi
Godina izdanja: 2003.

Prvo izdanje ovog znanstvenog djela objavljeno je 1968. godine kao Brački zbornik br. 6. Knjiga je toplo primljena u kulturnim krugovima, kao i u javnosti uopće, te brzo ras-prodana. Ponukani željom omogućiti široj javnosti, a po-sebno žiteljima otoka Brača i mlađim naraštajima koji su u međuvremenu stasali, kao i onima koji su s Bračom i Bra-čanima povezani, upoznati se sa poviješću Brača, odlučili smo pripremiti drugo izdanje ove knjige.
Ovo drugo izdanje istog je tekstualnog sadržaja kao i prethodno, samo je na kraju knjige dodan životopis autora i njegova pok. oca dr. Mirka Vrsalovića, kojemu je autor posvetio ovu knjigu i kojemu dugujemo najbogatiju i najpotpuniju zbirku brač-ke arhivske građe. Naravno da niti bez mr. Berigoja Vrsalovića, brata pokojnog au-tora, ova knjiga ne bi ugledala svjetlost dana.
Cijena: 280,00 + 5 % PDV kn
Detaljnije...

Najvažnije o frekvencijskim pretvaračima

ISBN 978-953-279-019-1

 

Frekvencijski su pretvarači elektronički uređaji koji služe za pretvorbu izmjeničnog napona konstantne vrijednosti i frekvencije u napon promjenjive vrijednosti i frekvencije. Oni omogućuju kontinuirano upravljanje brzinom vrtnje izmjeničnih motora. Sve do pojave frekvencijskih pretvarača nije bilo ekonomski učinkovite tehnike za mijenjanje brzine vrtnje izmjeničnih motora. Od početka uporabe izmjeničnih motora uloženo je mnogo truda da se njihova brzina vrtnje prilagodi potrebama automatizacije proizvodnih procesa. Danas se u industriji pretežno upotrebljavaju trofazni asinkroni motori, a vrlo rijetko i sasvim iznimno jednofazni asinkroni motori . Zato će u ovoj knjizi biti govora samo o frekvencijskim pretvaračima za pogon trofaznih asinkronih motora, iako se frekvencijskim pretvaračima mogu pogoniti i jednofazni asinkroni motori. Većina frekvencijskih pretvarača koji se danas upotrebljavaju u industriji za upravljanje ili regulaciju brzine vrtnje trofaznih izmjeničnih motora rade na dva temeljna načela: frekvencijski pretvarači bez istosmjernog međukruga (tzv. izravni frekvencijski pretvarači) i frekvencijski pretvarači s istosmjernim međukrugom (tzv. neizravni frekvencijski pretvarači, njihov istosmjerni međukrug može se napajati ili promjenjivim ili konstantnim naponom).

 

Cijena: 250,00 + 5 % PDV kn
Detaljnije...

Planiranje razdjelnih mreža

Autor: Hermann Nagel
Prijevod: Ernest Mihalek
ISBN: 953-6647-01-X
Format: 11,5 x 17 cm
Opseg: 190 stranica
Uvez: meki
Godina izdanja: 1999.

Njemačka stručna literatura na području elektroprivredne struke uvijek je bila važna za nas: i za razvitak naših elektroprivrednih mreža i postrojenja, i za razvitak tehničke literature i regulative. Nije nevažno da mi, ako nemamo odgovarajuće tehničke propise i norme, vrlo često citiramo i uvažavamo njemačke norme DIN i tehničke propise VDE. Ova je knjiga jedna iz niza biblioteke pod nazivom Postrojenja električnih razdjelnih mreža, ali prilagođena koliko je to moguće našoj upotrebi i nazivima. Osim hrvatskog tehničkog leksika, važnim treba smatrati i unapređivanje kriterija i smjernica za planiranje mreža. Dogovora o takvim kriterijima kod nas nema, iako se pojedine mreže grade po stranim uzorima koji te kriterije uvažavaju i to uglavnom na višim naponskim razinama. Na razini SN i NN mreža manjak takvih kriterija kod planiranja novih i rekonstrukcije starih kod nas je posebno izražen (pogotovo u smislu tražene pouzdanosti), pa je u tom smislu ova knjiga svakako vrlo korisna.

Cijena: 90,00 + 5 % PDV kn
Detaljnije...

Gubici električne energije u razdjelnim mrežama

Prijevod: Ernest Mihalek
ISBN: 953-6647-38-9
Format: 14,5 x 21 cm
Opseg: 88 stranica
Uvez: meki
Godina izdanja: 2002.

RASPRODANO DO DALJNJEG!

Ova knjiga u izdanju Udruženja njemačke elektroprivrede (VDEW) oduvijek je za hrvatske istraživače elektroener-getskih razdjelnih mreža služila kao temeljna literatura. Proračuni i mjerenja vezani za procjenu tehničkih gubitaka električne energije u elektroenergetskim mrežama zasni-vaju se još uvijek na metodama i primjerima prikazanim u toj knjizi, bez obzira što je posljednje izdanje originala iza-šlo pred gotovo četvrt stoljeća. Navedene cijene gubitaka kao i neki odnosi među cijenama za nas još uvijek vrijede.
Mnogim, naročito mlađim kolegama, ovaj će prijevod s njemačkog jezika omogućiti lakše razumijevanje i istraživanje odnosa u elektro-energetskim mrežama. Iako se knjiga odnosi na VDEW, smatramo da to nije smetnja, jer je bitno uočiti, upoznati i razumjeti metode koje nije teško primijeniti na aktualne situacije i obrade gubitaka električne energije u našim razdjelnim mrežama.

Cijena: 70,00 + 5 % PDV kn

Održavanje razdjelnih mreža
Autor: Ralf Werner
Prijevod: Ernest Mihalek
ISBN: 953-6647-30-3
Format: 11,5 x 17 cm
Opseg: 136 stranica
Uvez: meki
Godina izdanja: 2003.

Održavanje električnih postojenja jedna je od najvažnijih zadaća u distribucijskoj djelatnosti elektroprivrede. Odr-žavanjem se produljuje vijek trajanja mreža i postrojenja, odgađaju nova ulaganja i povećava pouzdanost isporuke električne energije potrošačima. U svezi s održavanjem, javlja se, osim spomenutog i niz pravnih pitanja koja će uskoro, ako već nisu do danas, svakako postati aktualna i kod nas u Hrvatskoj. Primjerice, postavlja se pitanje tko je odgovoran ako zbog loše organizacije održavanja dođe do ekološkog incidenta ili ugrožavanja života te kako se postavlja organizacija rada na temelju koje će elektroprivredna distribucijska jedinica izbjeći takve pogreške i moći dokazati svoju nedužnost pred pravosudnim vlastima.
Autor ove knjige ne smatra da se organizacijom rada u distribuciji mogu ili moraju dostići određene velike uštede, već samo da taj rad postane učinkovit. Zbog toga je u knjizi prikazao postojeća nastojanja i dao pregled pravnih i organizacijskih osnova i mogućnosti kako to postići. Niz primjera koje je naveo, čitatelj može usporediti s rješenjima u našoj distribuciji i zatim potražiti put k poboljšanjima.
Cijena: 90,00 + 5 % PDV kn

Sustavi uzemljenja u razdjelnim mrežama
Autori: Thomas Niemand, Heinz Kunz
Prijevod: Ernest Mihalek
ISBN: 953-6647-61-3
Format: 11,5 x 17 cm
Opseg: 200 stranica
Uvez: meki
Godina izdanja: 2004.

Ova knjiga je prijevod njemačkog izvornika, dakle sredine koja obično prednjači u rješavanju tehničkih problema na koje i sami nailazimo. Stoga je svakako vrijedno pred-staviti strana iskustva i rješenja, ne samo radi spomenute usporedbe, nego i radi mnogih koji bi o predmetu uzemljenja htjeli više saznati iz teksta pisanog preglednim i razumljivim stilom. A upravo je tako s tekstom vrsnih njemačkih autora Thomasa Niemanda i Heinza Kunza. Iako je izvorna knjiga izdana 1996. godine, obuhvaća znanje koje će, s malim razlikama, vrijediti vjerojatno još dugo vremena. Gradivo knjige je temeljeno na njemačkim i međunarodnim normama o uzemljenjima i zaštiti čovjeka u dodiru s tehnikom. Međutim i na međunarodnoj sceni kao i na našoj, pojavile su se i neke nove norme koje se danas svakako moraju uvažiti.
Cijena: 90,00 + 5 % PDV kn
Detaljnije...

Učinski transformatori

Autor: Rudolf Janus
Prijevod: mr. sc. Ernest Mihalek
ISBN: 953-6647-80-X
Format: 11,5 x 17 cm
Opseg: 184 stranice
Uvez: meki
Godina izdanja: 2005.


Učinski transformatori čine jednu od najvažnijih sastavnica razdjelnih (distribucijskih) mreža jer izravno prenose energiju. Po svojoj složenosti konstrukcije, izboru vrste, vođenju pogona i održavanja, transformatori zahtijevaju posebnu pozornost, učenje i stalno praćenje, a o tome se može mnogo naučiti iz njemačke prakse.
Međutim, novo vrijeme donosi i nove probleme kao što je onečišćenje okoliša u kojem sudjeluju i elektro-energetska postrojenja i uređaji, a među njima i transformatori. Pri kvarovima ili nesretnim manipulacijama mnogostruko raste vjerojatnost zagađenja, posebno prolijevanja mineralnog ulja u okoliš te zagađenja tla, nadzemne i podzemne vode. S druge strane, očuvanju okoliša teži se i na drugi način: povećanjem energetske učinkovitosti.
Energetski učinkovitiji transformatori troše manje energije na vlastiti gubitak snage i energije i time zahtijevaju manju izgradnju elektrana, postrojenja ...  Samo u Hrvatskoj ima tridesetak tisuća učinskih transformatora u elektroenergetskim mrežama, a većina ih još nije zamijenjena energetski učinkovitijim jedinicama. Zbog toga bi ova knjiga mogla biti veoma korisna: knjiga nudi praktična znanja distributeru kako odabrati transformator onog proizvođača koji će biti energetski čim učinkovitiji, a ujedno odgovarati potrebama elektroprivrednika te biti cijenom konkurentan. A i za nabavu transformatora ima sve više propisa kojih se treba držati.

Cijena: 90,00 + 5 % PDV kn
Detaljnije...

IZDVAJAMO

Da bi kupovali s košaricom ili poslali narudžbenicu, morate se registrirati (ili ako već jeste, koristiti Vaše korisničko ime i lozinku).

Naš direktni e-mail:
graphis1@inet.hr

 Na sve cijene treba dodati 5 % PDV-a.

 

 

NOVO!!!

UML-dijagrami

Napajanje električne vuče

NOVO!!  SIMATIC automatizacijski
sustavi

NOVO! Električna
pogonska tehnika

Fran Bošnjaković:
Nauka o toplini (I., II. i III.)

Nova knjiga R.
Miloševića:
Vakuumski
električni sklopni
aparati!

Imunologija i imunosne bolesti pluća. Izbornik: udžbenik - medicina!

A. Višković UGLJEN: SIGURNA ENERGIJA! Vidi izbornik: stručne knjige:energija.

Primjena programskog sustava Matlab za rješavanje tehničkih problema.

 

Aktualno:

Monografiju "BIOKOVO"
(izabrana 
u 20 najboljih knjiga u 2009.) naručite  telefonom  (01/2322-975) ili e-mailom (vidi popularnoznanstvena knjiga).

 

 

Objavljena je knjiga za djecu poznatog urednika emisija za djecu Hrvatskog radija Čedomila Variole: "Od neprilika do prilika..." (vidi beletristika, romani).